Spring til indhold
Hjem » Persondataforordning

Persondataforordning

Privatlivspolitik Grundejerforeningen Thorup Strand Øst.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, derkort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er relevante for foreningens drift.
Vi sletter dine oplysninger på anmodning når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige er den til enhver tid kasserer, hvis data fremgår af foreningens hjemmeside: www.thorupstrandøst.dk
Vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn, Adresse, Sommerhusadresse og evt. email-adresse og evt.telefonnummer.
Vi behandler medlemsoplysninger, for at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.
Medlemsoplysninger findes på kassererens computer. Det er kun kassereren,der har adgang til denne computer under beskyttelse af password.
Bestyrelsens medlemmer har en kopi af medlemsarkivet, hvor det bruges til diverse former for medlemsadministration.

MIDTFJORD WEBDESIGN