Spring til indhold
Hjem » Udvalg

Udvalg

PÅ GENERALFORSAMLINGEN 7/4 2012 BLEV NEDENSTÅENDE 2 UDVALG OPRETTET:

Lokalplanudvalget (diskussion/drøftelse af debatoplæg fra Jammerbugt Kommune).

Harry Lahrman, Blåbærstien 99.

Jørgen Pedersen, Blåbærstien 98.

Niels Jørgen Madsen, Blåbærstien 47 (kasserer).

Åge Staghøj, Blåbærstien 57.

Peter Busch, Revlingestien 29 (sekretær – tovholder). Mail: phb8850@gmail.com

Tyveriforebyggelsesudvalget. (drøftelse af foranstaltninger/tiltag der kan minimere risikoen for indbrud).

Harry Lahrman, B. 99.

Jørgen Pedersen, B. 98.

Esben Svendsen, T. 13.

Svend Erik Jensen, R. 31.

Hans Hansen, T 25. (Næstformand- tovholder).