Bestyrelsesmøder

4/3 2023.

Referat, Bestyrelsesmøde 4. marts 2023, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Mødested: Niels Jørgen Madsen, Blåbærstien. Tilstede: Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen og Niels Lisborg. Afbud fra Ane M. Thomsen og Tine Harter. Torben Hansen har ønsket at træde ud af bestyrelsen og deltog derfor ikke. Peter Møller Nielsen bød velkommen, …

4/3 2023. Læs videre »

29.oktober 2022

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand ØstMødested: Peter Møller Nielsen, Tyttebærstien 44.Tilstede: Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen og Niels Lisborg. Afbud fra Tine Harter. Peter Møller Nielsen bød velkommen, hvorefter vi overgik til punkterne på dagsordenen. Niels Jørgen har overvejet nogle ændringer til …

29.oktober 2022 Læs videre »

13. februar 2022

Bestyrelsesmøde 13. februar 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Mødested: Niels Lisborg, Revlingestien 93Tilstede: Hans Gro Hansen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen, Peter Møller Nielsen og Niels D Lisborg. Afbud fra Hans Peter Pedersen.Hans bød velkommen til mødet og indledte med ”bemærkninger siden sidst”. Som bekendt har bestyrelsen ikke været tilfreds …

13. februar 2022 Læs videre »

29. maj 2022

Referat, Bestyrelsesmøde 29. maj 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Mødested: Niels Jørgen Madsen, Blåbærstien 47. Tilstede: Hans Gro Hansen, Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen, Tina Harter og Niels Lisborg. Niels Jørgen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor første punkt på dagsordenen …

29. maj 2022 Læs videre »

20. nov. 2021

Bestyrelsesmøde 20/11 2021 hos Gunnar Nielsen Deltagere: Hans, Niels Jørgen, Gunnar, H.P., suppl. Ane M. Thomsen, suppl. Peter Møller Nielsen. Afbud: Torben Hansen & Niels Dahlin Lisborg Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi 3. Vedligeholdelse af grøfter i almindelighed og drøftelse af sagen om nye grøfter. 4. Afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om …

20. nov. 2021 Læs videre »

Scroll to Top
Scroll til toppen