Bestyrelsesmøder

29.oktober 2022

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand ØstMødested: Peter Møller Nielsen, Tyttebærstien 44.Tilstede: Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen og Niels Lisborg. Afbud fra Tine Harter. Peter Møller Nielsen bød velkommen, hvorefter vi overgik til punkterne på dagsordenen. Niels Jørgen har overvejet nogle ændringer til …

29.oktober 2022 Læs videre »

13. februar 2022

Bestyrelsesmøde 13. februar 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Mødested: Niels Lisborg, Revlingestien 93Tilstede: Hans Gro Hansen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen, Peter Møller Nielsen og Niels D Lisborg. Afbud fra Hans Peter Pedersen.Hans bød velkommen til mødet og indledte med ”bemærkninger siden sidst”. Som bekendt har bestyrelsen ikke været tilfreds …

13. februar 2022 Læs videre »

29. maj 2022

Referat, Bestyrelsesmøde 29. maj 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Mødested: Niels Jørgen Madsen, Blåbærstien 47. Tilstede: Hans Gro Hansen, Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen, Tina Harter og Niels Lisborg. Niels Jørgen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor første punkt på dagsordenen …

29. maj 2022 Læs videre »

20. nov. 2021

Bestyrelsesmøde 20/11 2021 hos Gunnar Nielsen Deltagere: Hans, Niels Jørgen, Gunnar, H.P., suppl. Ane M. Thomsen, suppl. Peter Møller Nielsen. Afbud: Torben Hansen & Niels Dahlin Lisborg Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi 3. Vedligeholdelse af grøfter i almindelighed og drøftelse af sagen om nye grøfter. 4. Afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om …

20. nov. 2021 Læs videre »

22. maj 2021

Referat, Bestyrelsesmøde 22. maj 2021, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Mødested: Torben Hansen, Blåbærstien 86 Tilstede: Hans Gro Hansen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Hans Peter Pedersen, Gunnar Nielsen og Niels Dahlin Lisborg. ******************************************************************************* Mødet startede med en indkaldt fælles besigtigelse med grundejere på Blåbærstien med henblik på at finde en løsning på afledning af overfladevand. …

22. maj 2021 Læs videre »

Scroll til toppen