Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 29. maj 2022

29. maj 2022

best.møde 29. maj 2022 Thorupstrandøst
Referat, Bestyrelsesmøde 29. maj 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Mødested: Niels Jørgen Madsen, Blåbærstien 47.
Tilstede: Hans Gro Hansen, Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen, Tina Harter og Niels Lisborg.
Niels Jørgen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor første punkt på dagsordenen var konstituering af bestyrelsen.
1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver
Peter Møller Nielsen indvilligede i at varetage rollen som ny formand i grundejerforeningen efter Hans Gro Hansen, der ikke ønskede at genopstille efter at have varetaget opgaven i adskillige år. Tak til Hans Gro Hansen for en god indsats i de mange år. Torben Hansen forsætter som næstformand, Niels Jørgen Madsen forsætter som kasserer og Niels Lisborg forsætter som sekretær (referent). Arbejdsopgaverne i bestyrelsen blev derudover fordelt således: Torben Hansen og Gunnar Nielsen varetager i fællesskab kontakt vedrørende veje, stier og grøfters vedligehold. Hans Peter Pedersen varetager skiltning i området.
Hans Gro Hansen vil forsat godt bistå ved skelsager, hvor skelpæle skal findes med metaldetektor. Hans lovede ligeledes at afslutte den verserende vandløbssag, hvor han er godt inde i korrespondancen.
Niels Lisborg skriver til Jammerbugt Kommune og Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK) om konstitueringen af den nye bestyrelse.
2. Besigtigelse ved Blåbærstien 22 På generalforsamlingen kom der en henvendelse fra Blåbærstien 22, der følte sig generet af gravemaskinen, der vedligeholder grøfterne. Grundejeren ønsker opfyldning af jord mellem grøft og skel, så maskinen bedre kan færdes uden at køre ind på grunden. Bestyrelsen besigtigede stedet og fandt ikke at der var grundlag for at påfylde jord. En gravemaskine vil godt kunne passere uden at køre inde på grunden, men i praksis er det ikke nødvendigt at maskinen passerer forbi Blåbærstien 22, da grøften er rørlagt på denne strækning. Bestyrelsen vil derfor henstille til, at entreprenøren tilgår den sidste del af den åbne grøft fra Havvejen.
3. Overdragelse af materiale fra tidligere formand Hans Gro Hansen. Hans medbragte en usb-nøgle med data omkring grundejerforeningens aktiviteter i de senere år. Ikke alt er digitaliseret, hvorfor formand Peter Møller Nielsen også fik overrakt flere ringbind. Peter Møller Nielsen vil gennemgå materialet og tage stilling til, hvor meget, der bør gemmes. Regnskabsbilag skal dog gemmes i 5 år. Tina Harter undersøger om Tonni (webmaster) evt. kan lave en arkiveringsmappe som en kodeord-beskyttet fil-mappe under foreningens hjemmeside.
4. Økonomi Niels Jørgen Madsen oplyste, at der ikke var de store ændringer siden sidst. Foreningen betaler negative renter til banken og bankgebyret stiger lidt. Der foretages ingen ændringer i forhold til banken. Afholdelsen af generalforsamlingen på Klim Strand Camping var blevet markant dyrere siden ejerskiftet. Niels Jørgen Madsen lykkedes dog med at få et afslag i prisen da borddækning m.m. ikke var optimalt under arrangementet. Tina Harter og Ane Thomsen undersøger mulighederne for et nyt sted til afholdelse af næste års generalforsamling.
5. Eventuelt/emner, der ønskes drøftet Formandens beretning. På generalforsamlingen kom der forslag om at formandens beretning bør udsendes inden generalforsamlingen, men bestyrelsen var enige om, at beretningen som hidtil først offentliggøres på selve generalforsamlingen.
Postkasser. Fjerritslev Haveservice ønsker ikke at have udlæg for lager af postkasser til brug for grundejerforeningen. Bestyrelsen var enige om at dække udlæg (pt. 1 kasse) mod at Fjerritslev Haveservice opbevarer – og monterer kasserne korrekt i nummerorden, når der er behov.
Veje. Vejene er blevet rigtig gode – og den nye entreprenør Kims Containerservice løser indtil videre opgaven rigtig godt. Gunnar Nielsen foreslog at asfalt-indstikket fra Havvejen ind på grusvejene forlænges lidt for at undgå huller i gruset når bilerne laver hjulspind ved udkørsel til Havvejen. Gunnar og Torben kontakter Kims Containerservice for et tilbud.
6. Næste møde Næste møde er planlagt til uge 43, lørdag 29. oktober kl. 10.00 hos Peter Møller Nielsen, Tyttebærstien 44.
Tak til Niels Jørgen og Karen for god beværtning under og efter mødet.