Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » Nyhedsbrev sept. 2021

Nyhedsbrev sept. 2021

Grundejerforeningen September 2021
Thorup Strand Øst
Nyhedsbrev

1. Mega-sommerhus
Den 8. september 2021 modtog vi afgørelsen fra Planklagenævnet i sagen om det store sommerhus på Tyttebærstien/Havvejen. Planklagenævnet, der beklager den lange sagsbehandlingstid, gav os ikke medhold i vores klage. Du kan se afgørelsen i sin helhed på vedlagte bilag.

2. Grenbunker
Bestyrelsen har konstateret, at flere grundejere har oplag af grene på grunden. Dette forhold blev også omtalt på seneste generalforsamling. Oplag af grene kan udgøre en brandrisiko, og Beredskabet i Jammerbugt Kommune har tidligere bedt alle grundejerforeninger om at henlede medlemmerne om denne risiko. Vore ordensregler har også bestemmelse herom. Derfor appellerer bestyrelsen kraftigt til, at disse grenbunker fjernes hurtigst muligt.

3. Grøfter
På seneste generalforsamling blev det godkendt, at foreningen etablerer nye grøfter til afhjælpning af de store gener fra overfladevand vi i de senere år har været vidner til. Den 2. september 2021 indsendte bestyrelsen forslaget til Jammerbugt Kommune. Kommunen er vandløbsmyndighed, og nye grøfter kræver tilladelse fra myndigheden. P nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om tidshorisonten.
De gamle grøfter vil blive vedligeholdt i løbet af nogle få dage.

4. Rabatter
Rabatterne på stamvejene vil blive slået i nær fremtid. Samtidig vil den bevoksning, der hænger ud over rabatterne blive klippet.

5. Hjemmeside
Husk foreningens hjemmeside www.thorupstrandøst.dk hvor du kan finde mange oplysninger af forskellig karakter.
/Bestyrelsen